ניווט
מהיר

לקוחות בולטים

בנק ירושלים בע"מ

משרד עו"ד יצחק ריינפלד מייצג מאז מארס 2005 את הבנק בתיקי תביעות פיגורים וכינוס נכסים של מקרקעין. עד כה טיפל המשרד (ו/או מטפל) במאות תביעות פיגורים שהוגשו לבתי משפט נגד לווים, ובתיקי כינוס נכסים בתחום המקרקעין.

הקרן לטיפול בחסויים

הקרן היא הקדש שבתי המשפט ממנים לאפוטרופוס על פי דין, לחסויים. משרדנו מייצג את הקרן הן בהליכים הנוגעים למינוי האפוטרופוס, הצורך בו והזהות המתאימה לתפקיד, והן בהליכים ותביעות הדרושים כדי להגן על החסויים ולהשיב במידת הצורך רכוש וזכויות שנלקחו.

המוסד לביטוח לאומי

המשרד מייצג את המוסד לביטוח לאומי, תאגיד ממשלתי הפועל בכפוף לחוק הביטוח הלאומי, ומהווה מעמודי התווך העיקריים המבטיח לאוכלוסיות חלשות ומשפחות במצוקה, תמיכה כלכלית לקיומן. המשרד מייצג את המוסד לביטוח לאומי בתחום נפגעי העבודה, בתביעות מול חברות הביטוח.

קבוצת שטסל

מהחברות הגדולות והותיקות בישראל בתחום ענף העץ, לרבות יבוא ושיווק של עצים, שימור וכו'. בנוסף לכך לקבוצת שטסל פעילות רחבה וענפה בתחום החברות, פרויקטים ענקים בתחום הנדל"ן, יזמות ומסחר.